Algemene Voorwaarden LeeuwardenVacatureBank.nl

De LeeuwardenVacatureBank.nl is onderdeel van Stadvacaturebank B.V.
Voor alle aanbiedingen en overeenkomsten van de websites van de Stadvacaturebank B.V. zijn de algemene voorwaarden van Stadvacaturebank B.V. van toepassing. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Verantwoordelijkheid
De inhoud van de websites van de Stadvacaturebank B.V. wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op onze website niet correct of onvolledig is. De Stadvacaturebank B.V. behoudt zich het recht voor om aanvullingen en wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving aan te brengen. De Stadvacaturebank B.V. is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van of voortvloeiend uit het gebruik van Stadvacaturebank B.V. of de links vermeld op de website. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het niet kunnen bereiken van onze website.

Advertenties
De Stadvacaturebank B.V. is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht advertenties niet te plaatsen, aan te passen of later te plaatsen zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen kan leiden. Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Prijzen en tarieven
De websites van de Stadvacaturebank B.V. is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn in Euro's, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Prijzen gelden onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten en vergissingen.

Abonnementen
Alle afgesloten abonnementen worden NIET automatisch verlengd.
De geldigheidsduur van een offerte is 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Betaling
Online afgesloten aankopen dienen betaald te worden via iDeal.
Betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Bij het niet of niet tijdig betalen worden de verleende rechten op de Stadvacaturebank B.V. onmiddellijk ingetrokken. Alle gemaakte kosten zowel direct als indirect inclusief gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens uit het CV worden in de database van de Stadvacaturebank B.V. opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om:
1. Werkgevers te laten zoeken naar de juiste kandidaten voor hun vacatures. Indien gewenst anoniem.
2. De juiste vacatures te selecteren passend bij de vraag van de kandidaat.

Na gebruik te hebben gemaakt van de vacaturebank worden gegevens weer verwijderd. Dit kan door de kandidaat zelf worden gedaan door de gegevens uit het CV te verwijderen en af te melden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt dan onder bovengenoemde punten aangegeven.

LeeuwardenVacatureBank.nl - Nieuwe vacatures en CV's in Leeuwarden

Interesse in een nieuwe baan of nieuwe collega's in de regio Leeuwarden? Op de LeeuwardenVacatureBank.nl kunt u werk zoeken, solliciteren op een vacature en uw CV plaatsen. De start voor ander werk en een nieuwe toekomst begint hier.

LeeuwardenVacatureBank.nl is onderdeel van:

Stadvacaturebank